Dit is de basis die leerlingen perspectief biedt op een toekomst

3
Niveau's
16
Medewerkers
1
Gezamenlijk doel
2011
Sinds

Wat is B!TS?

B!TS staat voor Bijzonder Interventie Team Schoolgang en is er voor de zogenaamde ‘thuiszitters’. Deze leerlingen gaan niet naar school terwijl ze leerplichtig zijn. Onze leerlingen hebben uiteenlopende redenen om niet naar school te gaan. Je zult het maar hebben: van angststoornissen, autisme, depressiviteit, etc. We zien het hier allemaal. B!TS is voortgekomen uit Het Passer college, een school voor speciaal onderwijs. Voor sommige leerlingen is er behoefte aan tijdelijk een andere vorm van onderwijs, wij bieden dat aan op Vmbo-t / mavo, Havo en Atheneum niveau.

Onze aanpak

Bij ons staat de individuele aanpak centraal, gericht op het volledig terugkeren naar school en het samenleven in de maatschappij. De leerlingen worden wekelijks besproken in de Commissie van Begeleiding die nauwgezet de stappen in de ontwikkeling volgt. De ontwikkeling en vorderingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Docenten overleggen over de ontwikkeling van de leerlingen in o.a. leerling- en/of rapportbesprekingen. Waar nodig wordt ook overlegd met deskundigen in en om de school.

Wat bieden wij onze leerlingen?

B!TS staat voor een veilige omgeving waar leerlingen kunnen werken aan hun eigen toekomst, in hun eigen tempo en op een manier die bij de leerling past. Onze docenten hebben de ervaring en kennis over alle verschillende leerlijnen.
We hanteren duidelijke regels, waarden en normen tegenover zowel leerlingen als ouders, zodat het duidelijk is wat jullie van ons mogen verwachten en visa versa. Bij ons stellen wij het sociaal maatschappelijk boven het cognitieve en richten wij ons niet alleen op het terugkeren naar school, maar ook op actief deelnemen aan de samenleving.

“Het volgen van onderwijs samen met anderen is een recht en voorwaardelijk voor een toekomst. ”

Meet Our Team

B!TS heeft een mix van docenten, assistenten en pedagogische ondersteuners in het team werken. Voor elk traject is de afweging gemaakt over de inzet van personeel en de bijpassende onderwijs behoeften. Vanuit de diversiteit van de doelgroep is er een zorgteam bij B!TS, waarin 2 zorgcoördinatoren en schoolleider vanuit diverse invalshoeken de processen begeleiden en monitoren. Vanuit Enver zijn er 2 OZA medewerkers betrokken die het zorgteam en de docenten ondersteunen en adviseren.