B!TS staat voor een veilige omgeving waar leerlingen kunnen werken aan hun eigen toekomst.

Toelating

Een leerling kan alleen onderwijs volgen op een vso school met een toelaatbaarheidsverklaring. De vo of vso-school waar de leerling is ingeschreven of waar ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Een leerling krijgt alleen een toelaatbaarheidsverklaring als duidelijk is dat hij een vorm van onderwijs met intensieve ondersteuning nodig heeft, die een (andere) vo school niet kan bieden.

Begeleiding & Zorg

B!TS is geen school maar een project en we begeleiden tijdelijk leerlingen terug naar een schoolomgeving en dus terug naar een toekomst. Bij B!TS zijn docenten en professionals op allerlei gebieden bezig jongeren te helpen een toekomst op te bouwen. Deze leerlingen hebben recht op een veilige plek en die vinden ze bij ons.
‘Geven wij dan geen onderwijs, vraag je je misschien af?’ Dan doen wij zeker wel maar dan volledig op individuele basis binnen de kaders van het onderwijs. Voor de onderbouw doen wij dat met onze docenten, voor de bovenbouw werken we samen met onze partner IVIO@school.

MR

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR van de school hebben ouders en medewerkers invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. Deze MR heeft 6 leden en vergadert tussen 8 en 10 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris (mr@hetpassercollege.nl).

Vertrouwenspersoon

Door een goede voorlichting aan leerlingen en ouders én door een goede aanpak proberen we te voorkomen dat op school personen slachtoffer worden van ongewenst gedrag. Mocht dit gedrag voorkomen op Het Passer College kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon (Dhr. E. de Kuijper) van onze school via: vertrouwenspersoon@hetpassercollege.nl
De vertrouwenspersoon leent een luisterend oor en kan begeleiding bieden bij de stappen die leiden tot een oplossing voor het ontstane probleem.

Ervaringen

Neem een kijkje in de persoonlijke ervaringen van ouders en leerlingen: “Ik kwam op Bits als een fragiel meisje. Ik was meerdere keren uitgevallen op school en had dan ook niet veel motivatie om opnieuw een traject te gaan beginnen, hoewel ik school altijd wel heel erg leuk heb gevonden. En daar was: mijn mentor. Ik geloof er heilig in dat alles gebeurt met een reden, zo ook dat mijn mentor met een reden op mijn pad is gekomen. Zij heeft mij nog net niet uit bed gesleept of mijn pen voor mij vastgehouden tijdens het maken van de toets. Ik heb mij geen betere mentor kunnen wensen. Inmiddels doe ik een mbo-opleiding tot onderwijsassistent volgens het BBL-traject en geef ik drie dagen les op een basisschool in Rotterdam. Mijn mentor heeft mij door 3 havo gesleept. Het was zwaar, maar met iemand die altijd in je gelooft - wat je ook doet - ga je vanzelf ook in jezelf geloven. Ik ben ‘ontpopt’ tot de juf die ik altijd al wilde zijn. Ik ben veel sterker in mijn schoenen gaan staan, sport nu vijf keer in de week, heb mijn eigen grenzen leren kennen en durf ze nu ook aan te geven. Ik werk elke dag opnieuw aan mezelf en all thanks to Bits. Met extra dank aan mijn mentor. Dank jullie wel voor alle kansen!” - Leerling schooljaar 2022-2023

“Bij B!TS richten wij ons niet alleen op het terugkeren naar school, maar ook op actief deelnemen aan de samenleving.”


3
Niveau's
16
Medewerkers
1
Gezamenlijk doel
2011
Sinds