B!TS staat voor een veilige omgeving waar leerlingen kunnen werken aan hun eigen toekomst.

Toelating

Een leerling kan alleen onderwijs volgen op een vso school met een toelaatbaarheidsverklaring. De vo of vso-school waar de leerling is ingeschreven of waar ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Een leerling krijgt alleen een toelaatbaarheidsverklaring als duidelijk is dat hij een vorm van onderwijs met intensieve ondersteuning nodig heeft, die een (andere) vo school niet kan bieden.

Begeleiding & Zorg

B!TS is geen school maar een project en we begeleiden tijdelijk leerlingen terug naar een schoolomgeving en dus terug naar een toekomst. Bij B!TS zijn docenten en professionals op allerlei gebieden bezig jongeren te helpen een toekomst op te bouwen. Deze leerlingen hebben recht op een veilige plek en die vinden ze bij ons.
‘Geven wij dan geen onderwijs, vraag je je misschien af?’ Dan doen wij zeker wel maar dan volledig op individuele basis binnen de kaders van het onderwijs. Voor de onderbouw doen wij dat met onze docenten, voor de bovenbouw werken we samen met onze partner IVIO@school.

MR

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR van de school hebben ouders en medewerkers invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. Deze MR heeft 6 leden en vergadert tussen 8 en 10 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris (mr@hetpassercollege.nl).

Vertrouwenspersoon

Door een goede voorlichting aan leerlingen en ouders én door een goede aanpak proberen we te voorkomen dat op school personen slachtoffer worden van ongewenst gedrag. Mocht dit gedrag voorkomen op Het Passer College kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon (Dhr. E. de Kuijper) van onze school via: vertrouwenspersoon@hetpassercollege.nl
De vertrouwenspersoon leent een luisterend oor en kan begeleiding bieden bij de stappen die leiden tot een oplossing voor het ontstane probleem.

“Bij B!TS richten wij ons niet alleen op het terugkeren naar school, maar ook op actief deelnemen aan de samenleving.”


3
Niveau's
14
Medewerkers
1
Gezamenlijk doel
2011
Sinds