Normen en waarden

Afgelopen week heeft de studieklas onder het genot van een kopje thee een klassengesprek gevoerd over normen en waarden. Ondanks de verschillen in niveau en leerjaar hadden de leerlingen veel overeenkomsten in belangrijke waarden. Ook was het bewonderenswaardig hoe goed de leerlingen hun normen en waarden konden uitleggen, gerelateerd aan hun opgedane ervaringen. Mooi om te zien hoe de leerlingen elkaar konden helpen normen en en waarden te verwoorden als dit henzelf niet lukte. Het respect voor elkaars mening was en bleef een mooi uitgangspunt deze ‘les’.